HomepageOver onsWebdesignWebhostingSoftwareNetworksConsultancy
 

LuSaneT Group besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. LuSaneT Group alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, datavendors en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Voorwaarden


Op het moment dat u deze website bezoekt, stemt u in met de Algemene Voorwaarden van LuSaneT Group. U kunt de Algemene Voorwaarden terug vinden op www.lusanet.nl/?p=algvoorwaarden en kunnen op verzoek toegezonden worden.
De Algemene Voorwaarden van LuSaneT Group zijn van toepassing op deze website en alles wat hieruit voortvloeit.

Copyright


Alles wat op deze website gepubliceerd wordt is eigendom van LuSaneT Group en/of een of meerdere van haar dochterondernemingen, tenzij anders aangegeven. Het is verboden om data te kopiëren, publiceren of te verveelvoudigen zonder toestemming van de eigenaar.

Privacy

LuSaneT Group en haar dochterondernemingen doen hun uiterste best alle persoonsgegevens geheim te houden volgens de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens en andere privacygevoelige data worden gebruikt conform de Algemene Voorwaarden van LuSaneT Group en/of voorwaarden van dochterondernemingen of betrokken partners.
Alle data wordt beveiligd opgeslagen en wordt beschermt door onder andere anti-virus en anti-spyware software.

  Venster sluiten